ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส…