ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ณ ถนนสายทุ่งอีเทศ2 หมู่ที่ 4

ประกาศ เรื่องประกวดร…

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซอยชบารีสอร์ท เพื่อพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ และสะอาดอยู่เสมอส่งผลให้ชุมชนน่ามอง

วันที่ 13 ก.ค.2566รองสมใจ สระป้อมแก้ว และผู้นำชุมชน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ มอบกล่องส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ให้กับคุณแม่ ม.11ต.กำแพงแสน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 พื้นที่หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน