ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน