ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางจำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน