คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องแต่งตั่งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน