ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การลริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน