จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 523
1 0

นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

นายเด่น สรงกระสินธุ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc23.png
นายวัชระ ซิ่วเกษร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 2

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ หมู่4ใหม่.png
นายเสน่ ปู่น้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 4
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc12.png
นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 5
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ เด่น-1.png
นายเด่น สรงกระสินธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 6
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc2.png
นายวิสูต ฉิมพาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 7

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ หมู่8ใหม่.png
นายกิตติภณ ศรสุวรรณวุฒิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 8
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc19.png
นายเสวี พึ่งนุสนธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 9
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc11.png
นางสุภาพ ชื่นยินดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 10
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc7.png
นางสาวสุนทร จันทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 11
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc9.png
นายอานนท์ สร้อยจอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 12

Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
50 %
Surprise
Surprise
0 %