ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 60 หมู่ 9 บ้านวันครู อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 0-3435-3051 มือถือ: 081-7055181 Fax 0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th

Facebook

E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th

0-3435-3051

แจ้งเหตุไฟไหม้กด 1
กองช่างกด 2
กองปะปากด 3
กองคลังกด 4
งานพัสดุกด 5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกด 6
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกด 7
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนกด 8
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนกด 9
ติดต่อเจ้าหน้าที่กด 0

QR Code

QR Code เว็บไซต์ อบต.กำแพงแสน
QR Code งานข่าวประชาสัมพันธ์อบต.กำแพงแสน
QR Code งานข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กำแพงแสน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน