จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 2337
2 0
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ boss11-2.png
นายธงชัย โชคดำรงสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ 090-2621524

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc17-1.png
นางสมใจ สระป้อมแก้ว
รองนายก อบต.กำแพงแสน
โทรศัพท์ 087-1650626

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc20-1.png
นายจักรพงษ์ ประพันธ์วิทยา
รองนายก อบต.กำแพงแสน
โทรศัพท์ 0819438999

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ smc3.png
นายสาวิตร ลิ้มรุ่งเรืองสกุ
เลขาฯนายก อบต.กำแพงแสน
โทรศัพท์ 089-7421916

พันจ่าตรี มานะ บางสวนหลวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ 065-4989565
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ppook.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ hsp111-1.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup36.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup67.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup64.png
นางสุรางค์รัตน์ อังเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปาณร์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวปาณิดา ฐิติธารดล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายจริยะ พัฒนธารา
ผู้อำนวยการกองช่าง
พันจ่าเอกณรงค์ กาฬภักดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 0851716134โทร 0934288520โทร 0855952365โทร 0982944265โทร 0915569415

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
50 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน