จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 827
1 0
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup36.png
นางสาวปาณิดา ฐิติธารดล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ m1.png
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
งานบริหารการศึกษางานศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยงานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
โรงเรียนอนุบาล อบต.กำแพงแสนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวันครู
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ hno111.png
นางสาวกรแก้ว เกิดนาค
ครู คศ.2


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup66.png
นางสาวไพรินทร์ เข็มกลัดเงิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup16.png
นางสาววิไลวรรณ อาจกิจ
นักวิชาการศึกษา


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ nid111.png
นางวริศรา ห้วยหงษ์ทอง
พนักงานธุรการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup45.png
นางสาวสุมาลี กำแหงกูล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup52.png
นางสาวปาริชาติ ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
ผู้ช่วยครู
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup48.png
นางสุชัญญาเหล็งปก
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup40.png
นางสาวอมรรัตน์ สระหงษ์ทอง
ผู้ช่วยครู
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ น้องอาย.png
นางสาวฉัตรลดา ห้วยหงษ์ทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup62.png
นายธวัชชัย ชูสุข
ภารโรง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ป้าปอง.png
นางสาวสมปอง ดาคำแสง
คนงาน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน