จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 494
1 0
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ppook.png
นางสุรางค์รัตน์ อังเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup41.png
นางสาวนงนุช เที่ยงตรง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
งานพัฒนารายได้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup26.png
นางสาวสุรินทร์ ถิ่นจีนวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup22.png
นางสาววัลยา เล่าเปี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup18.png
นางสาวกันทิมา คณะรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ โม.png
นางสาววราสรินทร์ ลิ่วคงรัชต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พี่จิตร.png
นายสมจิตร พุทธมหา
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup51.png
นางสาวจินตนา นาทรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup33.png
นายทวีรัชต์ บุญแก้ว
นักวิชาการคลัง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พี่หญิง.png
นางสาวสุกัญญา พานแก้ว
คนงาน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %