รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup67.png
นายจริยะ พัฒนธารา
ผู้อำนวยการกองช่าง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ m1.png
ฝ่ายประสานงานสาธารณูปโภค
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup25.png
นายพิศาล บำเพ็ญศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup28.png
นายนาวิน ออมสิน
นายช่างโยธา

นายวรุจน์ หยุ่นแดง
เจ้าพนักงานการประปา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup31.png
นางสุรีรัตน์ พัฒนธารา
เจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup30.png
นายสิน ห้วยหงษ์ทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup63.png
นายสุรนาท วิมูลชาติ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup9.png
นายอาทิตย์ น้อยปุก
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup46.png
นายชัยรัตน์ แสงเงิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup3.png
นายปรีชา จารุดารา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup60.png
นายรัตน์ พิมสาร
พนักงานขับรถยนต์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup37.png
นายวินัย ศรีเพียงจันทร์
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup5.png
นายสุรเดช นิมูลชาติ
คนงาน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน