จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 503
1 0
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup67.png
นายจริยะ พัฒนธารา
ผู้อำนวยการกองช่าง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ m1.png
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
งานสาธารณูปโภคงานแผนและก่อสร้างงานควบคุมอาคาร
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup17.png
นายวรุจน์ หยุนแดง
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พี่เต่า.png
นายนาวิน ออมสิน
นายช่างโยธาอาวุโส
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup31.png
นางสุรีรัตน์ พัฒนธารา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup30.png
นายสิน ห้วยหงษ์ทอง
พนักงานผลิดน้ำประปา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พี่โต้ง.png
นายเขมทัต ปู่น้อย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup55.png
นางสาวกมลวรรณ สมพรมทิพย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup63.png
นายสุรนาท วิมูลชาติ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup25.png
นายพิศาล บำเพ็ญศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup60.png
นายรัตน์ พิมสาร
พนักงานขับรถยนต์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup9.png
นายอาทิตย์ น้อยปุก
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup46.png
นายชัยรัตน์ แสงเงิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup3.png
นายปรีชา จารุดารา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup37.png
นายวินัย ศรีเพียงจันทร์
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup5.png
นายสุรเดช นิมูลชาติ
คนงาน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน