รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup64.png
พันจ่าเอกณรงค์ กาฬภัคดี
ผู้อำนวยการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ หัวหน้าเป็ด-2.png
นางชยาภา สุกใส
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขงานควบคุมโรค
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup8.png
นายชัยวุฒิ บุญสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup65.png
เรือเอกหญิง อัจฉรา สว่างภพ
พยาบาลวิชาชีพ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup2.png
นายธนพงศ์ สรงพรมทิพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup39.png
นายปฐมพร จริยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup57.png
นายสุพล เฮงสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup10.png
นายมนชัย แซ่ตั้น
คนงานประจำรถขยะ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup53.png
นายภาสกร ดอนไพรปาน
คนงานประจำรถขยะ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup11.png
นายสิทธิโชค เกกินะ
คนงานประจำรถขยะ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup4.png
นางศุภัช ถาวรนิติกุล
คนงาน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน