จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 860
1 0
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup64.png
พันจ่าเอกณรงค์ กาฬภักดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ m1.png
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดงานควบคุมและจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสาธารณสุขงานโรงพยาบาลงานบริหารงานทั่วไป
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup39.png
นายปฐมพร จริยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup8.png
นายชัยวุฒิ บุญสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup70.png
นางสาวธัญรดี บริสุทธินันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup65.png
เรือเอกหญิง อัจฉรา สว่างภพ
พยาบาลวิชาชีพ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup15-1.png
นางสาวจินตนา ชัชวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup53.png
นายภาสกร ดอนไพรปาน
คนงานประจำรถขยะ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup10.png
นายมนชัย แซ่ตั้น
คนงานประจำรถขยะ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ m1.png
นายจักรี ธัมมะรังกา
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ m1.png
นายปฤษฏี ไพบูลย์
คนงาน
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน