Month: มีนาคม 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันเวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศอำเภอกำแพงแสน เรื่อง การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคม มีผลบังคับใช้ตั่งแต่ วันที่ 1-31 มีนาคม 2565

ประกาศ จังหวัดนครปฐมฉบับที่ 4/2565 ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส INTERRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT (ITA)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน