Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำชับให้กวดขัน ตรวจตรา และควบคุมโรงแรมและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

กำชับให้กวดขัน ตรวจต…

วันที่ 28 มิถุนายน 2566ท่านนายกธงชัย โชคดำรงสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ม.8 เพื่อมอบอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒณาการเด็กแรกเกิด ให้เก็บคุณแม่หลังคลอดจำนวน 3 ราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศองค์การบริหารส…

อบต.กำแพงแสน ร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

แผ่นพับ

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ระเบียบสภาองค์การบริ…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน