Category: ภาพกิจกรรม

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 อบต.กำแพงแสน นำโดยท่านนายกธงชัย โชคดำรงสุข ลงพื้นที่มอบของยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน