เรื่องล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน แบบ ปปช.1 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและตารางราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีด สายเลียบคลองทุ่งขี้อ้าย หมู่ 7 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน