เรื่องล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน